Goedkoop overgaan tot het afsluiten van een motorverzekering

Voor veel mensen komt op een bepaald ogenblik het moment dat ze hun droom van een motor kopen kunnen waarmaken. Voor heel wat mannen (en eigenlijk ook vrouwen) geldt dan ook dat ze reeds van kinds af aan nadenken over het kopen van een dergelijk voertuig. Wanneer het moment dan eindelijk is aangebroken zal je kunnen vaststellen dat er wel nog een aantal extra zaken zijn waar je rekening mee zal moeten houden. Zou jij ook graag tegen de meest interessante voorwaarden een motorverzekering willen kunnen afsluiten? Dan zal de informatie die je terug kan vinden hier op deze pagina jou daar zeker bij kunnen helpen.

            1.) Vergelijk de verschillende soorten motorverzekeringen

Het eerste wat je in de praktijk altijd moet doen is jezelf een goed beeld bezorgen van de verschillende soorten motorverzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden. Voor wat het afsluiten van deze verzekering betreft maken we een onderscheid tussen deze mogelijkheden:

  1. De wettelijk verplichte WA-verzekering;
  2. De WA + beperkt cascoverzekering;
  3. De WA + volledige cascoverzekering;

De enige van de drie hierboven aangegeven motorverzekeringen die bij wet is verplicht is de WA-verzekering. Voor de andere twee verzekeringen geldt dat er ook bepaalde dekkingen worden aangeboden voor eigen schade. Dat geldt dus niet voor de WA-verzekering. Dit type van motorverzekering sluit je in de praktijk dan ook uitsluitend af op het ogenblik dat je jezelf enkel en alleen wenst in te dekken tegen de schade die jij aanbrengt ten opzichte van derden. De eigen schade aan je motor zal dus op geen enkele manier worden verzekerd.

               Is de WA-verzekering voor jouw motor voldoende?

Wanneer je een zo goedkoop mogelijke motorverzekering wenst af te sluiten heb je eigenlijk geen andere mogelijkheid dan te kiezen voor de gewone WA-verzekering. Dit gezegd hebbende betekent dit niet automatisch dat deze verzekering voor elke eigenaar van een motor voldoende is. Het komt in de praktijk dan ook niet zelden voor dat mensen toch graag ook willen kunnen rekenen op bepaalde dekkingen voor schade aan hun eigen motor. Wanneer dat eveneens geldt voor jou doe je er goed aan om te kijken in de richting van meer uitgebreide motorverzekeringen. Hierbij gaat het dan concreet om de volgende:

  1. De WA + beperkt cascoverzekering;
  2. De WA + volledige casco verzekering;

Naast de bovenstaande meer uitgebreide motorverzekeringen is het in de praktijk ook nog mogelijk om een extra dekking te voorzien. Het gaat daarbij dan concreet om bijvoorbeeld het afsluiten van een bestuurdersverzekering of een rechtsbijstandsverzekering. Deze extra dekkingen zijn mogelijks interessant wanneer je veelvuldig met de motor rijdt, maar zorgen er uiteraard voor dat je rekening moet houden met een extra te betalen kostprijs.

            2.) Wat met het eigen risico van je motorverzekering?

Voor het merendeel van de verzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden geldt dat er een zogenaamd eigen risico op van toepassing is. Dit eigen risico is ook aanwezig bij de motorverzekering. In eerste instantie is dit natuurlijk iets wat verzekeringnemers liever niet zien. Dat is het gevolg van het feit dat dit eigen risico ervoor zorgt dat er een bepaald gedeelte van de schade eerst door jou zelf moet worden betaald alvorens de verzekeraar zal tussenkomen in de rest van de schade. Dat lijkt natuurlijk vervelend, maar dat is het niet echt.

Het eigen risico dat onder meer van toepassing is op de motorverzekering zorgt er in de praktijk eigenlijk voor dat deze verzekering zeer betaalbaar kan worden gehouden. Zonder dit eigen risico zouden de gemiddelde kosten voor het afsluiten van een verzekering voor je motor dan ook aanzienlijk hoger komen te liggen en dat is uiteraard niet meteen de bedoeling. Denk dus niet te snel dat het eigen risico alleen maar nadelen met zich meebrengt, dat is in de praktijk zeker en vast niet het geval, integendeel.

            3.) Heb je al schadevrije jaren opgebouwd of niet?

Een derde punt die ervoor kan zorgen dat de premie voor je motorverzekering aanzienlijk kan worden gedrukt heeft betrekking tot het aantal eventuele schadevrije jaren die je reeds hebt opgebouwd. Hou er rekening mee bij je motor verzekeren, dat dit niet noodzakelijkerwijs schadevrij jaren moeten zijn met een motor. Voor zowat alle verzekeringen die op de markt zijn terug te vinden voor gemotoriseerde voertuigen geldt dat het schadeverleden van alle verzekeringen in één doos wordt gegooid. Met andere worden, de schadevrije jaren die je hebt opgebouwd met je auto kunnen ook gelden voor je motor en omgekeerd. De mate waarin dit al dan niet het geval is kan in de praktijk wel ook afhankelijk zijn van de verzekeraar in kwestie.

Je moet er natuurlijk ook aandacht aan besteden dat ook het omgekeerde waarheid kan zijn. Hebben er zich in het verleden dus met andere woorden één of meerdere schadegevallen voorgedaan waarbij er sprake was van verwijtbare schade? Dan zal ook dat een effect hebben op de premie van je verzekering. De premie van je motorverzekering kan hierdoor dan in de praktijk net aanzienlijk hoger, in plaats van lager, komen te liggen. Het spreekt voor zich dat je ook hier zeker aandacht aan zal willen besteden.

            4.) Wil je graag je accessoires meeverzekeren of niet?

Tot slot is het bij het afsluiten van een motorverzekering eveneens altijd van belang om te overwegen of je jouw motoraccessoires mee wenst te laten verzekeren of niet. Het kan hierbij dan niet alleen gaan om je helm, maar ook om bijvoorbeeld je navigatiesysteem, je koffers evenals je zadeltassen. Over het algemeen geldt voor accessoires dat ze worden aanzien als onderdelen die niet vanuit de fabriek gemonteerd zijn op de motor. In principe kan het interessant zijn om deze accessoires mee te verzekeren, al moet je er wel rekening mee houden dat dit een extra kostprijs met zich mee zal brengen. Bepaal dus op dit vlak vooral voor jezelf of het afsluiten van een dergelijke aanvullende verzekering interessant is of niet. Bepaal dit ook vooral aan de hand van de waarde waar bijvoorbeeld het navigatiesysteem van je motor over beschikt. Deze is immers op vlak van waarde wellicht het belangrijkst.

financieel